E5 IPMI 远程安装WIN2008

Дали Ви помогна овој одговор?